พิธีถวายสังฆทาน

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149

 
 
    วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้
 
 
     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูนวการโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตรตรัย และนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานก็ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เพราะการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก ที่จะมีพระสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้ ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นอกจากจะทำให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้สั่งสมบุญใหญ่แล้ว ยังเป็นการสืบสานพุทธประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่กับชาวไทยพุทธต่อไป
 
 
 
    ส่วนภาคสายได้ทำพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 114 เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคณะครูผู้มีความเสียสละหยัดสู้ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยของ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนวัดพระธรรมกาย โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มอบทุนให้แก่คณะครูใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งทางคณะครูต่างก็มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย รวมถึงทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการช่วยเหลือครูที่อยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
 
     ต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ โดยมีคณะครูพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพทั้ง 20 ท่าน ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมถวายไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติ ซึ่งพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ที่หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 
 
 
 
แหล่งที่มา : https://www.dmc.tv
มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
อีเมล์ : Raksdhamma_foundation@hotmail.com