สติปัฏฐานสูตร  อุทเทส
Quantity:
Product Availability: product in stock

 สติปัฏฐานสูตร  อุทเทส สรุปวิธีการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น

Quantity:
กกจูปมสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

กกจูปมสูตร ถ้าโกรธก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอน 

Quantity:
กรรมบถ
Quantity:
Product Availability: product in stock

กรรมบถ มหาปุริสลักาณะ พร้อมทั้งเหตุ

Quantity:
030-00 กันทรกสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

กันทรกสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกภิกษุสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ

Quantity:
กายานุปัสสนา
Quantity:
Product Availability: product in stock

กายานุปัสสนา พิจารณาเห็นกาย ๑๔ วิธี

Quantity:
030-06 กุกกุโรวาทสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

กุกกุโรวาทสูตร คติ  ๒  ของมิจฉาทิฏฐิ  คือ นรกและเดรัจฉาน

Quantity:
001-00 จริยาปิฏก
Quantity:
Product Availability: product in stock

จริยาปิฏก หลักการคิดและวิธีสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า (เล่มที่ ๗๔)

Quantity:
จิตตานุปัสสนา
Quantity:
Product Availability: product in stock

จิตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นจิต ๑๖ วิธี

Quantity:
028-09 จูฬ-มหาธัมมสมาทาน
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬ - มหาธัมมสมาทาน จะเลือกสุขปัจจุบันหรือสุขในอนาคตดี

Quantity:
028-03 จูฬ-มหาสัจจกสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬ - มหาสัจจกสูตร พระพุทธเจ้าชนะสัจจกนิครนถ์ด้วยรู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนา

Quantity:
จูฬ- มหาสาโรปมสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬ- มหาสาโรปมสูตร กิ่ง ใบ สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่นของพระพุทธศาสนา

Quantity:
028-04 จูฬตัณหาสังขยสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬตัณหาสังขยสูตร ข้อปฏิบัติโดยสังเขปเพื่อความสิ้นตัณหา

Quantity:
จูฬทุกขักขันธสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬทุกขักขันธสูตร โทษของกามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค  

Quantity:
035-00 จูฬนิทเทส
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬนิทเทส พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นเลิศด้านปัญญาขยายพระธรรมอย่างกว้างขว้างสุขุมลุ่มลึกโดยสังเขป

Quantity:
จูฬสีหนาทสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬสีหนาทสูตร ศรัทธาในพระศาสนาที่นำออกจากทุกข์ 

Quantity:
จูฬหัตถิปโทปมสูตร
Quantity:
Product Availability: product in stock

จูฬหัตถิปโทปมสูตร ปฏิบัติเห็นอริยสัจ จึงมั่นคงในพระรัตนตรัย

Quantity:

                          

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

  •  

    ๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

  •  
    โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…