องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้จัดงานถวายพระพุทธปฏิมาองค์พระศาสดาให้แก่ประธานคณะสงฆ์แห่งสหภาพพม่าทางมูลนิธิรักธรรมจึงร่วมถวายโคมไฟให้แก่คณะพระสงฆ์จากสหภาพพม่าด้วยขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มาเยี่ยมชมหน้าเว็บด้วยค่ะ

                          

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

  •  

    ๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

  •  
    โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…