โครงการถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ

โครงการถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ธรรมที่มีความปรารถนาจะดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนา ด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้รักษาและเผยแพร่พระธรรมของศาสดาพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ให้ดำรงอยู่สืบไป

สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสงฆ์

ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นประจำทุกวันศุกร์ของเดือน

เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการ

ประธานมูลนิธิรักษ์ธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอัญชลี โรจนวิภาต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ จำไม่มีเครื่องกังวลในการต้องหาอาหารฉันท์เอง ในยามที่ร่างกายท่านก็ไม่แข็งแรง เป็นการดูแลทั้งสุขภาพทางกายและทางใจ

ติดต่อสอบถาม

80/33 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-7115997-8 โทรสาร 02-3820403 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                          

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

  •  

    ๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

  •  
    โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…