ฟังธรรม หน้า ๑

หน้า  l  l  l  l  l ๖ l ๗ l  l  l ๑๐

 

จริยาปิฏก(๑-๑๑)  

จากขุททกนิกาย จริยาปิฎก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๗๔

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก


 

 

กำเนิดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พุทธวงศ์ 

จาก พุทธวงศ์ ขุททกนิกาย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๗๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 

 

 


 

 

มหาปรินิพพานสูตร 

จากทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

                                                                       

 

มหาปทานสูตร ๑

จากขุททกนิกาย มหาวรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก                                                                                          


 

 

พระมหากรุณาสมาบัติญาณ 

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก                                                 


 

 

ท้าวสักกะสรรเสริญพระพุทธคุณ  

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

 

บทสรรเสริญพระรัตนตรัย 

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

 

พระพุทธคุณ 

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

 

พุทธอุทาน 

จากขุททกนิกาย อุทาน ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๔๔

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

 

อิติวุตตกะ 

จากขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๔๕

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก 


 

                          

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

  •  

    ๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

  •  
    โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…